Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

50 o ffoaduriaid o Syria yn mwynhau coetir Ceinws

Mae dros 50 o bobl Syria o deuluoedd sy’n ffoaduriaid sy’n byw yn y Drenewydd ac yn Aberystwyth wedi mwynhau tri diwrnod o weithgareddau teuluol yr ysgol goedwig yn ardal chwarae gwyllt Camp Ceinws. Sefydlwyd y prosiect i alluogi ffoaduriaid o Syria sydd wedi dod i fyw’n lleol yn ddiweddar i gymdeithasu gyda’i gilydd a gyda phobl o’r ardal er mwyn mwynhau byd natur a bod tu allan.

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru - Bwletin Medi 2018

Yn ôl yn yr ysgol ond yn awyddus i'ch disgyblion fynd allan i’r awyr agored?

Bwletin Awst 2018 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mae gwyliau’r ysgol wedi dechrau!

DAAC Bwletin Mis Gorffennaf 2018

Un o fanteision yr haf yw bod mwy o olau ar gyfer darllen.