Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (OLW)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan OLW yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Helyg Rhyfeddol!

Bu aelodau grŵp rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn gweithdai ymarferol i wella eu sgiliau a dysgu mwy am ddefnyddio helyg fel adnodd dysgu.

Bwletin Hydref 2017 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mae ein hydref hardd a thrawiadol wedi hen ddechrau erbyn hyn, gan arwain at un o’r adegau gorau o’r flwyddyn am gyfleoedd i ddysgu yn yr awyr agored. Felly pam na wnewch chi rannu eich straeon a’ch gweithgareddau trwy roi post ar ein ffrydiau Facebook a Twitter? Byddem wrth ein bodd yn cael cipolwg ar ddigwyddiadau dysgu’r hydref!

Bwletin Medi Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 2017

Mae Medi bob amser yn fis prysur. Mae’r ysgolion wedi ailddechrau, mae’r plant yn llawn straeon am eu hanturiaethau yn ystod gwyliau’r haf, ac mae pob un ohonom yn edrych ymlaen at yr hydref, felly beth am wneud y gorau o’n hamser yn yr awyr agored!

Dysgu Awyr Agored Cymru - Bwletin Awst 2017

Felly mae gwyliau’r ysgol bron ar ein gwarthaf! I rai yn eich plith gallai hynny olygu egwyl fer i gael eich gwynt atoch yn lle ‘busnes fel arfer’ ac i eraill mae’n ddechrau ar gyfnod prysura’r flwyddyn. I ba gategori bynnag yr ydych yn perthyn, beth am gael hoe a darllen y bwletin. Mwynhewch!