Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (OLW)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan OLW yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Dysgu Awyr Agored Cymru - Bwletin Awst 2017

Felly mae gwyliau’r ysgol bron ar ein gwarthaf! I rai yn eich plith gallai hynny olygu egwyl fer i gael eich gwynt atoch yn lle ‘busnes fel arfer’ ac i eraill mae’n ddechrau ar gyfnod prysura’r flwyddyn. I ba gategori bynnag yr ydych yn perthyn, beth am gael hoe a darllen y bwletin. Mwynhewch!

Bwletin Gorffennaf 2017 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Gobeithio eich bod wedi gwneud yn fawr o’r tywydd heulog diweddar?

Hyfforddiant ar gyfer Bioamrywiaeth Ysgolion

Ymunodd addysgwyr yn Ne Cymru ag amrywiaeth o weithgareddau dysgu awyr agored ymarferol a oedd yn canolbwyntio ar wella bioamrywiaeth yn ystod ail sesiwn cwrs deuddydd.

Hyfforddiant Cyfeiriannu gyda Grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Casnewydd

Ar fore braidd yn llaith ym mis Mai, ymunodd Ian Kennett o Ganolfannau Awyr Agored Gwent ag aelodau grŵp rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Casnewydd (a rhai o’n cymdogion cyfeillgar!) yn Ysgol Charles Williams yr Eglwys yng Nghymru, Caerllion ar gyfer cwrs cyfeiriannu ymarferol.