Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Dysgu Awyr Agored Cymru - Bwletin mis Mehefin 2018

Mae gan ddysgu yn yr awyr agored lawer o fanteision waeth beth fo’ch oedran neu eich safon.

Cynhadledd ‘Creu Dyfodol Llwyddiannus trwy Ddysgu yn yr Awyr Agored’

Cynhaliodd Grwpiau Rhwydwaith DAAC cynhadledd ‘Creu Dyfodol Llwyddiannus trwy Ddysgu yn yr Awyr Agored’ tu allan o dan ganopi’r coed yng Nghoedwig Llwynonn, Llanfairpwll, Ynys Môn ar y 12.4.18.

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Mis Mai 2018

Mae pob un o’n grwpiau rhwydweithio Dysgu yn yr Awyr Agored yn brysur yr adeg yma o’r flwyddyn! Dewch o hyd i wybodaeth am gyfarfod nesaf eich grwpiau lleol, rhoi’r dyddiad yn eich dyddiadur a galw heibio.

Bwletin Ebrill 2018 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Llu o bethau i fynd â’ch bryd y mis hwn!