Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Mis Rhagfyr

Cenwch, gorfoleddwch!

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Tachwedd 2018

Mae’r tywydd yn oeri ac mae hi’n dechrau nosi ynghynt.

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru - Bwletin Hydref 2018

Amser i lapio’n gynnes, chwilota am y dillad glaw a pharatoi at yr hydref!

50 o ffoaduriaid o Syria yn mwynhau coetir Ceinws

Mae dros 50 o bobl Syria o deuluoedd sy’n ffoaduriaid sy’n byw yn y Drenewydd ac yn Aberystwyth wedi mwynhau tri diwrnod o weithgareddau teuluol yr ysgol goedwig yn ardal chwarae gwyllt Camp Ceinws. Sefydlwyd y prosiect i alluogi ffoaduriaid o Syria sydd wedi dod i fyw’n lleol yn ddiweddar i gymdeithasu gyda’i gilydd a gyda phobl o’r ardal er mwyn mwynhau byd natur a bod tu allan.