Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (OLW)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan OLW yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Bwletin Mis Mawrth

Dyma ddechrau swyddogol y gwanwyn!

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Bwletin mis Chwefror

Mae OLW yn falch o gyhoeddi bod cronfa arbennig ar gael eleni i ddathlu ymgyrch Blwyddyn y Môr. Y bwriad yw dathlu arfordir epic Cymru, ei hafonydd a’i dyfrffyrdd.

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Rhagfyr 2017

A’r Nadolig ar ein gwarthaf beth am fanteisio’n llawn ar fynd allan i fyd natur cyn i’r amser ddod i swatio’n glyd yn clustfeinio am dincial clychau’r ceirw!

Bwletin Tachwedd 2017 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mae’r adeg honno o’r flwyddyn wedi dod unwaith eto pan mae hi’n dechrau nosi’n gynnar ac yn oeri, felly pam na wnewch chi swatio’n gynnes braf a darllen rhywfaint?