Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (OLW)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan OLW yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Rhagfyr 2017

A’r Nadolig ar ein gwarthaf beth am fanteisio’n llawn ar fynd allan i fyd natur cyn i’r amser ddod i swatio’n glyd yn clustfeinio am dincial clychau’r ceirw!

Bwletin Tachwedd 2017 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mae’r adeg honno o’r flwyddyn wedi dod unwaith eto pan mae hi’n dechrau nosi’n gynnar ac yn oeri, felly pam na wnewch chi swatio’n gynnes braf a darllen rhywfaint?

Helyg Rhyfeddol!

Bu aelodau grŵp rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn gweithdai ymarferol i wella eu sgiliau a dysgu mwy am ddefnyddio helyg fel adnodd dysgu.

Bwletin Hydref 2017 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mae ein hydref hardd a thrawiadol wedi hen ddechrau erbyn hyn, gan arwain at un o’r adegau gorau o’r flwyddyn am gyfleoedd i ddysgu yn yr awyr agored. Felly pam na wnewch chi rannu eich straeon a’ch gweithgareddau trwy roi post ar ein ffrydiau Facebook a Twitter? Byddem wrth ein bodd yn cael cipolwg ar ddigwyddiadau dysgu’r hydref!