Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (OLW)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan OLW yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Hyfforddiant ar gyfer Bioamrywiaeth Ysgolion

Ymunodd addysgwyr yn Ne Cymru ag amrywiaeth o weithgareddau dysgu awyr agored ymarferol a oedd yn canolbwyntio ar wella bioamrywiaeth yn ystod ail sesiwn cwrs deuddydd.

Hyfforddiant Cyfeiriannu gyda Grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Casnewydd

Ar fore braidd yn llaith ym mis Mai, ymunodd Ian Kennett o Ganolfannau Awyr Agored Gwent ag aelodau grŵp rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Casnewydd (a rhai o’n cymdogion cyfeillgar!) yn Ysgol Charles Williams yr Eglwys yng Nghymru, Caerllion ar gyfer cwrs cyfeiriannu ymarferol.

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Mis Mehefin 2017

O ystyried ei bod yn un o’r tegeirianau prinnaf yn y DU mae’n eithaf sicr na welsoch chi erioed y Galdrist Rithiol ond mae’r rhain wedi cael eu canfod yn ardal y Gororau felly beth am ddysgu mwy amdanynt heddiw?

Prosiect Gorffennol a Phresennol Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Pen-y-bont ar Ogwr

Ymunodd grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Pen-y-bont ar Ogwr ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru yng ngwarchodfa natur Parc Slip i greu llwybr dysgu ac adnoddau ategol yn ymwneud â threftadaeth lofaol yr ardal.