Amdanom Ni

About Us Image

Beth yw Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru?

Rhwydwaith cenedlaethol yw Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, sy'n ceisio cynyddu dealltwriaeth, gwerthfawrogiad adefnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Beth ydym ni yn ei wneud?
Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn cefnogi grwpiau rhwydwaith rhanbarthol i weithio tuag at:

• Datblygu ymwybyddiaeth amgylcheddol drwy ddeall, gwerthfawrogi a defnyddio adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd gynaliadwy
• Cynyddu’r cyfleoedd dysgu awyr agored ymarferol sydd ar gael yn, ac ynglŷn â’r, amgylchedd naturiol
• Gwella lles corfforol ac emosiynol drwy gyfleoedd yn yr amgylchedd naturiol

Sut mae’n gweithio?
Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn cefnogi unigolion a grwpiau sy’n gysylltiedig â dysgu awyr agored lleol.

Mae’r grwpiau hyn yn annibynnol, yn cael eu rheoli’n lleol, a gallwch ymuno â hwy am ddim.

Sut i gymryd rhan

Mae cymryd rhan yn rhwydd!

Cysylltwch â’ch grŵp rhwydwaith lleol i ganfod pryd a lle mae’r cyfarfod nesaf, ac ewch draw i gael gwybod mwy.

Chwiliwch am eich grŵp agosaf chi yn Grŵp Rhwydwaith.

Ymunwch â Chymuned ehangach Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru ar Facebook

I gael gwybodaeth bellach ymunwch â Chydlynydd Cenedlaethol Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, a fydd yn fwy na pharod i’ch helpu gyda’ch ymholiad.

Anfonwch e-bost atom i dysguynyrawyragoredcymru@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk