Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Ebrill 19

Dyma’r amser delfrydol i fynd a’ch dysgwyr allan yn natur i ddathlu wythnos gyntaf oll Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru!

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Mis Mawrth 2019

Ydych chi’n teimlo’n sionc wrth feddwl am y gwanwyn?

Mae Impio, grŵp grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Impio yn estyn gwahoddiad ichi!

Mae Impio, grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn estyn gwahoddiad ichi ddod i Gynhadledd ‘Creu Dyfodol Llwyddiannus drwy Ddysgu yn yr Awyr Agored’ a gynhelir tu allan ym Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas, Treffynnon. Sir y Fflint ar 04 Ebrill 2019. https://www.greenfieldvalley.com/

Dysgu yn yr Awyr Agored Bwletin Chwefror 2019

Rydym yn brysur yn cynllunio ymgyrch genedlaethol newydd yr ydym eisiau i chi gymryd rhan ynddi, felly cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol oherwydd fe fyddwn yn cyhoeddi ein newyddion cyffrous cyn gynted ag y gallwn!