Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Coronafeirws

Cynghori’r aelodau grwpiau Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru i ganslo cyfarfodydd rhwydwaith wyneb yn wyneb tan fis Medi neu yn ôl cyngor y Llywodraeth.

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Bwletin Mis Mawrth

Rydym yn mynd ati’n syth i weithredu'r mis yma gydag Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru!

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Bwletin Mis Chwefror 2020

Mae grwpiau rhwydwaith DAAC wedi cyrraedd y ddegawd newydd gyda llond gwlad o frwdfrydedd a llawer o gyfarfodydd ym mis Ionawr i roi dechrau cadarn i’r flwyddyn!

Pecyn cymorth addysgu i ategu ‘The Lost Words: A Spell Book’ (Macfarlane a Morris, 2017) gan Fyfyrwyr Y Blynyddoedd Cynnar Prify

Mae pecyn cymorth addysgu wedi cael ei ddatblygu gan fyfyrwyr israddedig blwyddyn 2 sy’n astudio’r Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae bellach ar gael ar wefan Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.