Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Pecyn cymorth addysgu i ategu ‘The Lost Words: A Spell Book’ (Macfarlane a Morris, 2017) gan Fyfyrwyr Y Blynyddoedd Cynnar Prify

Mae pecyn cymorth addysgu wedi cael ei ddatblygu gan fyfyrwyr israddedig blwyddyn 2 sy’n astudio’r Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae bellach ar gael ar wefan Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Bwletin Mis Rhagfyr 2019

Dymunwn Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i holl aelodau Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru!

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Tachwedd 2019

Mae’n bryd chwilio am y menig, yr hetiau a’r sgarffiau. Mae’r gaeaf wedi dod!

Bwletin Hydref 2019 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mae mis Hydref yn un o fisoedd gorau'r flwyddyn i wella ein hymwybyddiaeth synhwyraidd ac esthetig. Ydy, mae'n oeri ac mae golau dydd naturiol yn prinhau, ond mae coed yn fyw gyda lliw gan fod natur hefyd yn dechrau paratoi ar gyfer yr hydref.