Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Tachwedd 2019

Mae’n bryd chwilio am y menig, yr hetiau a’r sgarffiau. Mae’r gaeaf wedi dod!

Bwletin Hydref 2019 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mae mis Hydref yn un o fisoedd gorau'r flwyddyn i wella ein hymwybyddiaeth synhwyraidd ac esthetig. Ydy, mae'n oeri ac mae golau dydd naturiol yn prinhau, ond mae coed yn fyw gyda lliw gan fod natur hefyd yn dechrau paratoi ar gyfer yr hydref.

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Bwletin Mis Medi 2019

Fel arfer mae mis Medi yn fis rhagorol ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae’n dechrau nosi ychydig yn gynt ond gobeithio y gallwn i gyd fwynhau lliwiau tyfiant ola’r haf!

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Awst 2019

Dyma ddechrau gwyliau’r haf!