Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn Mwynhau Diwrnod Chwarae Anturus!

Daeth aelodau o grwpiau rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Sir Fynwy a Thorfaen at ei gilydd i fwynhau Gweithdy Chwarae Anturus dan arweiniad Jo Dainty o Everyday Play ar y 12fed o Fehefin.

Bwletin mis Mehefin 2019 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mis Mehefin yw’r mis pan geir y mwyaf o olau dydd yn hemisffer y Gogledd. Felly, hyd yn oed mwy o amser ar gyfer dysgu yn yr awyr agored!

Cynhadledd Dysgu yn yr Awyr Agored Gogledd Ddwyrain Cymru

Cynhaliodd Grŵp Rhwydweithio Impio Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru gynhadledd ‘Creu Dyfodol Llwyddiannus trwy Ddysgu yn yr Awyr Agored’, a gafodd ei mwyhau yn fawr er gwaetha’r tywydd gwlyb! Cynhaliwyd y gynhadledd m Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon ar 4 Ebrill 2019.

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru - Bwletin Mis Mai 2019

Yn dilyn lansio Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 2019 a oedd yn llwyddiant ysgubol rydym yn awyddus i barhau i wella proffil dysgu yn yr amgylchedd naturiol, am yr amgylchedd naturiol ac er budd yr amgylchedd naturiol.