Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC)  yn rhwydwaith cenedlaethol sy’n cael ei  gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Amcan DAAC yw cynyddu dealltwriaeth , gwerthfawrogiad  a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.

Newyddion o rannau eraill o'r rhwydwaith

Safbwyntiau ar yr holl newyddion

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Awst 2019

Dyma ddechrau gwyliau’r haf!

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored mis Gorffennaf 2019

Ydych chi wedi darllen canllaw o Safon Dysgu yn yr Awyr Agored i Gymru eto?

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn Mwynhau Diwrnod Chwarae Anturus!

Daeth aelodau o grwpiau rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Sir Fynwy a Thorfaen at ei gilydd i fwynhau Gweithdy Chwarae Anturus dan arweiniad Jo Dainty o Everyday Play ar y 12fed o Fehefin.

Bwletin mis Mehefin 2019 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Mis Mehefin yw’r mis pan geir y mwyaf o olau dydd yn hemisffer y Gogledd. Felly, hyd yn oed mwy o amser ar gyfer dysgu yn yr awyr agored!