Blaenau Gwent Outdoor Learning Wales Network Group

Rydych nawr yn gadael awdurdod CNC – caiff y tudalennau hyn eu diweddaru a’u cynnal gan aelodau grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.  Nid yw CNC yn gyfrifol nag yn rheoli yr
hyn mae grwpiau rhwydwaith yn dewis ei bostio.

You are now leaving the jurisdiction of NRW – these pages are updated and maintained by Outdoor Learning Wales Network group members.  NRW does not control and is not responsible for what network groups choose to post.

The Blaenau Gwent OLW network group is currently dormant, with remaining members attending the neighbouring Caerphilly OLW network group.

For more information on Caerphilly OLW group meetings or if you are interested in re-establishing this group please email: wilkia@caerphilly.gov.uk