Bridgend Outdoor Learning Wales Network Group

Rydych nawr yn gadael awdurdod CNC – caiff y tudalennau hyn eu diweddaru a’u cynnal gan aelodau grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.  Nid yw CNC yn gyfrifol nag yn rheoli yr
hyn mae grwpiau rhwydwaith yn dewis ei bostio.

You are now leaving the jurisdiction of NRW – these pages are updated and maintained by Outdoor Learning Wales Network group members.  NRW does not control and is not responsible for what network groups choose to post.

Bridgend OLW network group is currently merged with the Vale OLW network group to maximise networking opportunities and project working. We hold regular meetings at Porthkerry Park so come along and get involved!

You may find a neighbouring group more convenient.

For further information about the Vale OLW network group please email: MJStewart@valeofglamorgan.gov.uk