Merthyr Tydfil Outdoor Learning Wales Network Group

Rydych nawr yn gadael awdurdod CNC – caiff y tudalennau hyn eu diweddaru a’u cynnal gan aelodau grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.  Nid yw CNC yn gyfrifol nag yn rheoli yr
hyn mae grwpiau rhwydwaith yn dewis ei bostio.

You are now leaving the jurisdiction of NRW – these pages are updated and maintained by Outdoor Learning Wales Network group members.  NRW does not control and is not responsible for what network groups choose to post.

Merthyr Tydfil OLW network group is currently merged with Rhondda Cynon Taf OLW network group to maximise networking opportunities and project working. 

We hold regular meetings throughout the counties so come along and get involved!

For further information please email: timorrell@hotmail.com