Montgomeryshire Outdoor Learning Wales Network Group

Rydych nawr yn gadael awdurdod CNC – caiff y tudalennau hyn eu diweddaru a’u cynnal gan aelodau grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.  Nid yw CNC yn gyfrifol nag yn rheoli yr
hyn mae grwpiau rhwydwaith yn dewis ei bostio.

You are now leaving the jurisdiction of NRW – these pages are updated and maintained by Outdoor Learning Wales Network group members.  NRW does not control and is not responsible for what network groups choose to post.

 

Mae grŵp rhwydwaith DAAC Sir Drefaldwyn yn segur ar hyn o bryd. Mae croeso i chi ymuno â grŵp rhwydwaith DAAC cyfagos. 
Os oes gennych ddiddordeb mewn cychwyn grŵp yn y sir hon, cysylltwch â dysguynyrawyragoredcymru@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Montgomeryshire OLW network group is currently dormant. You are welcome to join a neighbouring OLW network group. 

If you are interested in starting up a group in this county, please contact outdoorlearningwales@naturalresourceswales.gov.uk