Gweinyddu Grŵp Rhwydwaith

Bwriadwyd y dogfennau, y ffurflenni a’r nodiadau gwybodaeth sydd ar gael yma i hwyluso grwpiau rhwydwaith lleol a chynorthwyo gweithrediad hwylus cyfarfodydd grŵp rhwydwaith. Gellir defnyddio’r dolenni a roddir isod i greu ffeil weinyddu grŵp rhwydwaith DAAC drwy ddefnyddio’r dudalen gynnwys fel canllaw.

Bob blwyddyn

Mae’n rhaid i bob grŵp rhwydwaith ddarparu gweinyddiaeth flynyddol wedi ei chwblhau ar gais gan gydgysylltydd Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, fel arfer ar ddechrau’r flwyddyn.

Cyfarfodydd Grŵp

Cyfathrebu Grŵp

Arall