Categorïau

50 o ffoaduriaid o Syria yn mwynhau coetir Ceinws

50 o ffoaduriaid o Syria yn mwynhau coetir Ceinws Image
Mae dros 50 o bobl Syria o deuluoedd sy’n ffoaduriaid sy’n byw yn y Drenewydd ac yn Aberystwyth wedi mwynhau tri diwrnod o weithgareddau teuluol yr ysgol goedwig yn ardal chwarae gwyllt Camp Ceinws. Sefydlwyd y prosiect i alluogi ffoaduriaid o Syria sydd wedi dod i fyw’n lleol yn ddiweddar i gymdeithasu gyda’i gilydd a gyda phobl o’r ardal er mwyn mwynhau byd natur a bod tu allan.

Meddai Tegwen Brickley, cadeirydd Grŵp Rhwydwaith Dyfi ac aelod o Y Canolbarth Dros Ffoaduriaid:

“Bu’r tair sesiwn yn gyfleoedd gwych i ddod â phobl ynghyd a rhoi cyfle i bobl o Syria sydd newydd symud i’r Drenewydd ac Aberystwyth i dreulio amser gyda’i gilydd ym myd natur gyda theuluoedd lleol, chwarae yn y goedwig, coginio ar danau agored a dod i adnabod ei gilydd.”

Meddai Seba Dbabou sydd bellach yn byw yn Y Drenewydd, “Chwarddon ni pan welon ni’r glaw ond cawson ni ddiwrnod hyfryd ac rydyn ni wrth ein bodd yn dod i adnabod pawb a gweld ein ffrindiau.”

Cafodd y digwyddiadau eu cydlynu gan arweinwyr yr ysgol goedwig sy’n trefnu gweithgareddau fel adeiladu cuddfannau, astudio natur, gwneud crefftau gyda deunyddiau naturiol a gemau. Bu pobl hefyd yn coginio bwyd ar dân gyda’i gilydd, yn chwarae cerddoriaeth ac yn gwasgu afalau lleol er mwyn gwneud sudd.

Mae sesiynau'r ysgol goedwig yn dilyn diwrnodau blaenorol o loches a gynhaliwyd gan Y Canolbarth Dros Ffoaduriaid. Mae’r teuluoedd o Syria sy’n byw yn ein hardal wedi ffoi’r rhyfel yn Syria, gyda’r rhan fwyaf yn dod i Gymru drwy’r Cynllun Adleoli Pobl Fregus o Syria sy’n helpu rhai o’r bobl mwyaf bregus sy’n byw yn Syria ac mewn gwersylloedd ffoaduriaid cyfagos ar hyn o bryd.

Sefydlwyd y prosiect diolch i arian gan Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.

Rhwydwaith genedlaethol sy’n ceisio gwella dealltwriaeth, gwerthfawrogiad a defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru yw Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (DAAC). Mae DAAC wedi rhoi £2000 i Grŵp lleol Rhwydwaith Dyfi i ddatblygu ei ‘Lloches ym Myd Natur.’ Mae gan Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru grwpiau rhwydwaith gweithredol ledled Cymru o dan arweiniad cydlynydd cenedlaethol a hwyluswyr rhanbarthol. Mae miloedd o bobl o bob oed yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cael eu harwain gan DAAC bob blwyddyn, gyda’r nod o ddatblygu ymwybyddiaeth amgylcheddol drwy ddeall, gwerthfawrogi a defnyddio adnoddau naturiol Cymru’n gynaliadwy, cynyddu nifer y cyfleoedd dysgu yn yr awyr agored yn yr amgylchedd naturiol a gwella lles corfforol ac emosiynol drwy gael cyfleoedd yn yr amgylchedd naturiol.

Mae Y Canolbarth Dros Ffoaduriaid ym Machynlleth yn codi ymwybyddiaeth ac arian ac yn ceisio gwella bywydau alltudion, gwirfoddoli yng Ngogledd Ffrainc a thu hwnt yn Ewrop, a chreu croeso cynnes i alltudion sy’n byw yn y DU gyda diwrnodau a seibiannau Lloches.

Am ragor o wybodaeth am brosiectau eraill yn yr ardal, cysylltwch  â: veganqueen@yahoo.com