Categorïau

Newyddion

Mae pecyn cymorth addysgu wedi cael ei ddatblygu gan fyfyrwyr israddedig blwyddyn 2 sy’n astudio’r Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae bellach ar gael ar wefan Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.

Darllenwch ragor

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Bwletin Mis Rhagfyr 2019

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 11.18.19

Dymunwn Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i holl aelodau Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru!

Darllenwch ragor

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Tachwedd 2019

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 11.01.19

Mae’n bryd chwilio am y menig, yr hetiau a’r sgarffiau. Mae’r gaeaf wedi dod!

Darllenwch ragor

Bwletin Hydref 2019 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 10.07.19

Mae mis Hydref yn un o fisoedd gorau'r flwyddyn i wella ein hymwybyddiaeth synhwyraidd ac esthetig. Ydy, mae'n oeri ac mae golau dydd naturiol yn prinhau, ond mae coed yn fyw gyda lliw gan fod natur hefyd yn dechrau paratoi ar gyfer yr hydref.

Darllenwch ragor

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Bwletin Mis Medi 2019

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 09.02.19

Fel arfer mae mis Medi yn fis rhagorol ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae’n dechrau nosi ychydig yn gynt ond gobeithio y gallwn i gyd fwynhau lliwiau tyfiant ola’r haf!

Darllenwch ragor