Categorïau

Newyddion

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn Mwynhau Diwrnod Chwarae Anturus!

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 06.13.19

Daeth aelodau o grwpiau rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Sir Fynwy a Thorfaen at ei gilydd i fwynhau Gweithdy Chwarae Anturus dan arweiniad Jo Dainty o Everyday Play ar y 12fed o Fehefin.

Darllenwch ragor

Bwletin mis Mehefin 2019 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 06.03.19

Mis Mehefin yw’r mis pan geir y mwyaf o olau dydd yn hemisffer y Gogledd. Felly, hyd yn oed mwy o amser ar gyfer dysgu yn yr awyr agored!

Darllenwch ragor

Cynhadledd Dysgu yn yr Awyr Agored Gogledd Ddwyrain Cymru

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 05.02.19

Cynhaliodd Grŵp Rhwydweithio Impio Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru gynhadledd ‘Creu Dyfodol Llwyddiannus trwy Ddysgu yn yr Awyr Agored’, a gafodd ei mwyhau yn fawr er gwaetha’r tywydd gwlyb! Cynhaliwyd y gynhadledd m Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon ar 4 Ebrill 2019.

Darllenwch ragor

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru - Bwletin Mis Mai 2019

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 05.02.19

Yn dilyn lansio Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 2019 a oedd yn llwyddiant ysgubol rydym yn awyddus i barhau i wella proffil dysgu yn yr amgylchedd naturiol, am yr amgylchedd naturiol ac er budd yr amgylchedd naturiol.

Darllenwch ragor

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Ebrill 19

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 04.01.19

Dyma’r amser delfrydol i fynd a’ch dysgwyr allan yn natur i ddathlu wythnos gyntaf oll Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru!

Darllenwch ragor