Categorïau

Prosiect Gorffennol a Phresennol Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Pen-y-bont ar Ogwr

Prosiect Gorffennol a Phresennol Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Pen-y-bont ar Ogwr Image
Ymunodd grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Pen-y-bont ar Ogwr ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru yng ngwarchodfa natur Parc Slip i greu llwybr dysgu ac adnoddau ategol yn ymwneud â threftadaeth lofaol yr ardal.

Aeth grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Pen-y-bont ar Ogwr ati i ddatblygu’r prosiect ar sail y cysylltiadau glofaol er mwyn i bobl allu dysgu mwy am dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal a deall sut y gellir dychwelyd pwll glo i ddwylo natur trwy reoli adnoddau’n naturiol.

Gwahoddwyd plant ysgol lleol i gynllunio rhai o’r cerfluniau ar hyd y llwybr er mwyn dangos sut y cafodd y pwll ei ddychwelyd i ddwylo natur, gyda cherfiwr pren medrus yn dehongli eu gwaith.

Mae yna lwybr byr a llwybr hir ar gael sy’n gweddu i oedrannau a galluoedd gwahanol, a byddant yn tywys y teithwyr ochr yn ochr â dolydd, coetiroedd a thirweddau agored.

Ar hyd y llwybr gall athrawon a theuluoedd ddefnyddio’r adnoddau dysgu a’r taflenni sydd ar gael yn y ganolfan ymwelwyr i ddysgu mwy am dreftadaeth a bioamrywiaeth y warchodfa.

Gall y dysgwyr ddarllen map, dilyn cliwiau, ateb cwestiynau cwis a darllen sut brofiad a oedd yn wynebu’r plant ar eu diwrnod cyntaf yn gweithio i lawr yn y pwll. Gallant hyd yn oed fynd ati i geisio cyfrif y cerrig yn y gofeb, sy’n cynrychioli’r glowyr a gollodd eu bywydau. Fe fydd y llwybr yn helpu ysgolion i gyflwyno dysg sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, yn enwedig diwylliant Cymru, ac mae’r adnoddau ar gael yn ddwyieithog.

Meddai Lynne Walsh, Cadeirydd grŵp rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Pen-y-bont ar Ogwr: “Dyma lwybr treftadaeth gwych at ddefnydd athrawon a theuluoedd ym Mharc Slip! Rydw i’n falch o fod wedi bod yn rhan ohono, a diolch i Cath Lewis, Karen Clarke a phawb sydd wedi gwneud hyn yn bosibl.”

Yn awr, mae’r grŵp yn bwriadu darparu pecynnau gydag adnoddau ychwanegol er mwyn cyfoethogi’r cyfleoedd dysgu ar hyd y llwybr. Fe fydd y rhain ar gael cyn bo hir, ar gais.

Pwll glo ger Abercynffig yn sir Pen-y-bont ar Ogwr oedd Pwll Glo Parc Slip, a chafwyd ffrwydrad enbyd yno a laddodd 112 o ddynion a bechgyn. Credir bod y ffrwydrad wedi digwydd gan fod lamp un o’r glowyr yn ddiffygiol. Yn ystod y gwaith achub, a barhaodd i’r diwrnod wedyn, cafodd 39 o lowyr a oedd wedi’u caethiwo a’u hanafu eu rhyddhau.

Mae’r ardal hon wedi’i rheoli’n fedrus er mwyn iddi esblygu’n warchodfa natur anhygoel, sy’n coffau’r ddamwain a ddigwyddodd yno. Mae’r warchodfa’n lleoliad poblogaidd i gerddwyr a phobl sy’n gwirioni ar natur, o bob oed, ac mae ganddi wasanaeth addysg ar y safle ar gyfer ysgolion i gefnogi dysgu yn yr awyr agored oddi mewn i’r sir.

I gael mwy o wybodaeth am Barc Slip, neu i gael gafael ar adnoddau’r llwybr Gorffennol a Phresennol, cysylltwch â: https://www.welshwildlife.org/visitor-centres/parc-slip-visitor-centre/parc-slip-nature-reserve/