Categorïau

Newyddion

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored mis Gorffennaf 2019

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 07.01.19

Ydych chi wedi darllen canllaw o Safon Dysgu yn yr Awyr Agored i Gymru eto?

Darllenwch ragor

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn Mwynhau Diwrnod Chwarae Anturus!

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 06.13.19

Daeth aelodau o grwpiau rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Sir Fynwy a Thorfaen at ei gilydd i fwynhau Gweithdy Chwarae Anturus dan arweiniad Jo Dainty o Everyday Play ar y 12fed o Fehefin.

Darllenwch ragor

Bwletin mis Mehefin 2019 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 06.03.19

Mis Mehefin yw’r mis pan geir y mwyaf o olau dydd yn hemisffer y Gogledd. Felly, hyd yn oed mwy o amser ar gyfer dysgu yn yr awyr agored!

Darllenwch ragor

Cynhadledd Dysgu yn yr Awyr Agored Gogledd Ddwyrain Cymru

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 05.02.19

Cynhaliodd Grŵp Rhwydweithio Impio Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru gynhadledd ‘Creu Dyfodol Llwyddiannus trwy Ddysgu yn yr Awyr Agored’, a gafodd ei mwyhau yn fawr er gwaetha’r tywydd gwlyb! Cynhaliwyd y gynhadledd m Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon ar 4 Ebrill 2019.

Darllenwch ragor

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru - Bwletin Mis Mai 2019

Crëwyd gan OLW Wales | Cyhoeddwyd 05.02.19

Yn dilyn lansio Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 2019 a oedd yn llwyddiant ysgubol rydym yn awyddus i barhau i wella proffil dysgu yn yr amgylchedd naturiol, am yr amgylchedd naturiol ac er budd yr amgylchedd naturiol.

Darllenwch ragor