Categorïau

Ydych chi’n gwybod am egin ffotograffwyr ifanc?

Ydych chi’n gwybod am egin ffotograffwyr ifanc? Image
Hwyl yn yr Awyr Agored
Gyda thirwedd naturiol Cymru mor ysblennydd yn ei lliwiau hydrefol, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio’i gystadleuaeth ffotograffiaeth i blant ac oedolion ifanc

Ydych chi’n gwybod am blentyn neu oedolyn ifanc sy’n gwirioni ar fannau naturiol Cymru?

Efallai yr hoffen nhw roi eu talentau tynnu lluniau ar waith trwy gystadlu gyda llun o’u cyfeillion a’u teulu’n mwynhau ar y traeth, yn y goedwig, ar fynydd, neu mewn unrhyw amgylchedd naturiol arall!

Mae yna wobrau gwych i’w hennill:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Y Wobr Gyntaf – £100 o dalebau siopau’r stryd fawr, ynghyd ag ymweliad RHAD AC AM DDIM i un o safleoedd lleol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer eich ysgol/coleg. Yr Ail Wobr – £75 o dalebau siopau’r stryd fawr. Y Drydedd Wobr – £50 o dalebau siopau’r stryd. fawr                                                               

Bydd y gystadleuaeth ar waith rhwng 20fed Hydref a 21ain Tachwedd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Categorïau oed:- 11 oed ac iau – 12-18 oed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hyd at ddau lun ar gyfer pob unigolyn

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm i gael mwy o wybodaeth am yr amodau a’r telerau.