Categorïau

Mae Impio, grŵp grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Impio yn estyn gwahoddiad ichi!

Mae Impio, grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn estyn gwahoddiad ichi ddod i Gynhadledd ‘Creu Dyfodol Llwyddiannus drwy Ddysgu yn yr Awyr Agored’ a gynhelir tu allan ym Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas, Treffynnon. Sir y Fflint ar 04 Ebrill 2019. https://www.greenfieldvalley.com/

Gwisgwch eich esgidiau glaw, rhowch eich siwt o’r neilltu ac estynnwch am eich cot law; ymunwch ag aelodau o rwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru i gael ysbrydoliaeth a syniadau ymarferol ar sut y gellir defnyddio’r awyr agored i gyflawni a chefnogi dysgu ar draws y Cwricwlwm ar gyfer Gymru.
Dewch i gael eich ysbrydoli, dysgu sgiliau newydd, mynd ymaith â chyfoeth o adnoddau ac ail-fagu eich hyder.

Gweithdai yn seiliedig ar y 6 maes dysgu a phrofiad:
Y Celfyddydau Mynegiannol: ‘The Lost Happy Endings’ gyda Polly Snape
Iechyd a Lles: ‘Healing Nature’ gyda Gemma Johnson
Dyniaethau: Moesoldeb, credoau, crefydd ac ysbrydolrwydd yng nghyd-destun dysgu yn yr awyr agored gyda Greg Woolley o Grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Egin Conwy.
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu: Defnyddio’r tymhorau sy’n ysbrydoli i greu llyfr atgofion arbennig gyda staff Ymddiriedolaeth Plas Derw
Mathemateg a Rhifedd: Cyfrif a Chodio Natur gydag athrawon o Ysgol Glan Gele
Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Arolygu ac arsylwi yng nghwmni Iwan Edwards o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

  Gweithdai gwella Sgiliau:
• Defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar gyda grwpiau o blant - Pam a sut i ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar gyda grwpiau o unrhyw oed yn yr awyr agored.
• Defnyddio a chynnal a chadw offer â llafn - Gweithdy sy’n ymdrin â defnyddio arfau miniog - cyllell coedwriaeth, llif docio, bwyell, rhasgl a bilwg. Dysgu sur i’w storio, cario a’u cynnal a chadw.
• Iachawyr Hanesyddol - trosolwg o brosiect tebyg i’r cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar nodweddion iachusol ac iechyd llawer o blanhigion cyffredin y coetir.
• Pencampwyr Eco Sir y Fflint – Cyflwyniad ar y Rhaglen Addysg Amgylcheddol newydd datblygwyd gan Ymddiriedolaeth Plas Derw ar y cyd â Chyngor Sir y Fflint.

Dewch i 3, cewch 3 am ddim - Bydd y bobl sy’n mynychu yn cael cyfle i fynd i 3 gweithdy ond hefyd yn cael y cynlluniau sesiwn ar gyfer y 6 gweithdy AoLE.


Marchnad sefydliadol

Bydd marchnad o grwpiau, elusennau a sefydliadau addysg awyr agored yn cael ei chynnal yn y Gynhadledd. Dyma’r siop un stop ar gyfer adnoddau, syniadau a rhwydweithio o ran dysgu yn yr awyr agored. Lleoedd cyfyngedig sydd yn y farchnad, felly cysylltwch â addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk cyn gynted â phosibl i sicrhau lle.  Cyntaf i’r felin fydd hi.

Cynnwys cinio a lluniaeth a chyfle i edrych o gwmpas y parc yn ystod amser cinio.

Cost £30 yr un.

I archebu lle: addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk