Categorïau

Hyfforddiant Cyfeiriannu gyda Grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Casnewydd

Hyfforddiant Cyfeiriannu gyda Grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Casnewydd Image
Ar fore braidd yn llaith ym mis Mai, ymunodd Ian Kennett o Ganolfannau Awyr Agored Gwent ag aelodau grŵp rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Casnewydd (a rhai o’n cymdogion cyfeillgar!) yn Ysgol Charles Williams yr Eglwys yng Nghymru, Caerllion ar gyfer cwrs cyfeiriannu ymarferol.

Roedd y grŵp yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau darllen mapiau a chyfeiriannu, a deall sut i ddysgu’r sgiliau bywyd hyn i blant a phobl ifanc yn eu cymuned; felly, roedd y cwrs ‘Dysgu Cyfeiriannu Rhan 1’ yn ffordd wych o dreulio’r diwrnod!

Trwy gyfrwng gemau y gellid eu defnyddio gyda phlant, fe ddysgodd y grŵp rai o’r symbolau a ddefnyddir ar fapiau cyfeiriannu, a chan ddefnyddio conau aethant ati i greu cyrsiau syml ar yr iard y gellid eu defnyddio i gyflwyno cyfeiriannu i blant.

Gan fod Ysgol Charles Williams wedi’i defnyddio ar gyfer cyfeiriannu o’r blaen, aethant ati wedyn i greu a threialu gwahanol fathau o gyrsiau a oedd yn cynnwys y grŵp, gan ddefnyddio tir yr ysgol i gyd.

Cafodd yr holl gyfranogwyr amser gwerth chweil, ac roedd y sylwadau’n cynnwys, “Diwrnod gwych – dysgais lawer!”, ac wythnos yn unig ar ôl y cwrs – “ Rydw i eisoes wedi cwblhau’r gweithgaredd conau gyda fy nosbarth, ac roedden nhw wrth eu bodd!”

Diolch yn fawr i Ian a’i gydweithiwr James o Ganolfannau Awyr Agored Gwent am dywys y grŵp trwy’r cwrs, ac i Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru am ddarparu’r arian a’n galluogodd i’w talu!