Categorïau

Bwletin Ebrill Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Bwletin Ebrill Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Image
Gyda llawer o graf y geifr neu arlleg gwyllt o gwmpas yr adeg hon o’r flwyddyn, mae rysáit gwych ar gyfer pesto garlleg gwyllt i chi ei fwynhau a’r holl wybodaeth arferol am gyrsiau a digwyddiadau dysgu yn yr awyr agored sydd i ddod.

Ar ôl treulio penwythnos heulog yn yr ardd ni allwn i ddim peidio cael fy hudo gan yr holl bryfed hofran oedd yn casglu neithdar o’r coed cyfagos.

Roeddent yn edrych mor debyg i gacwn a gwenyn wrth iddynt wibio o gwmpas, felly'r mis hwn rwyf wedi cynnwys ychydig am y creadur hudol yn y bwletin.

Byddent yn destun gwych ar gyfer pwnc ysgol!