Categorïau

Bwletin Awst 2018 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

Bwletin Awst 2018 Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru Image
Mae gwyliau’r ysgol wedi dechrau!

Pa un a yw’n gyfle ichi ymlacio a gorffwys, ynteu’n gyfnod gwaith prysur ichi, paratowch ddiod oer i chi eich hun, chwiliwch am le cysgodol a darllenwch fwletin mis Awst!
Ydych chi’n gwybod beth yw Gwellt y Gamlas? Awydd gwneud teisen riwbob a dant y llew?
Mae yna lawer o bethau i’w dysgu a rhoi cynnig arnyn nhw yn rhifyn y mis hwn.

Mwynhewch!