Categorïau

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Awst 2019

Bwletin Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru – Awst 2019 Image
Dyma ddechrau gwyliau’r haf!

Mae rhai ohonom yn mwynhau saib haeddiannol ac mae rhai ohonom yn dal yn brysur yn darparu profiadau dysgu yn yr awyr agored, ond beth bynnag fo’ch sefyllfa chi, neilltuwch amser i ddarllen bwletin mis Awst.

Mae llawer o bethau da i’w dysgu neu roi cynnig arnynt, gan gynnwys:
• canfod am un o blanhigion parasitig Cymru a phryf cop sy’n arnofio;
• rysáit teisen siocled ar gyfer tân gwersyll;
• gêm ddifyr i grŵp ynglŷn â rhew’n crebachu

Mwynhewch