Categorïau

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn Mwynhau Diwrnod Chwarae Anturus!

Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn Mwynhau Diwrnod Chwarae Anturus! Image
Daeth aelodau o grwpiau rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Sir Fynwy a Thorfaen at ei gilydd i fwynhau Gweithdy Chwarae Anturus dan arweiniad Jo Dainty o Everyday Play ar y 12fed o Fehefin.

Gyda’i gilydd, buont yn edrych ar ffyrdd o adeiladu amrywiaeth eang o adeiladwaith pren gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau. Cymerwyd amser i ystyried effeithiau dysgu a datblygu sgiliau ehangach a fyddai’n deillio o hyn, tra bod y dysgwyr yn cymryd rhan mewn adeiladu eu hadeiladwaith eu hunain a’u hymgorffori yn eu chwarae.

Gan fod rheoli risg yn rhan hanfodol o wneud chwarae anturus yn bosibl, bu’r grŵp yn trafod natur ddynamig manteision asesiadau risg llwyddiannus. 

Dywedodd Donna Squirrel, o Branching Out Learning “Rydym wedi mwynhau cwrs gwych heddiw, wedi ariannu gan Ddysgu yn yr Awyr Agored.  Llawer o syniadau ar gyfer datblygu’r defnydd o adeiladwaith a thrafodaethau gwych ynglŷn â risg budd ac asesiadau risg dynamig.”

Ar ddiwedd y diwrnod hwn o hyfforddiant aeth pawb adref wedi blino, yn llawn brwdfrydedd ac yn fwy hyderus ynglŷn â manteision chwarae anturus ac yn awyddus i ymgorffori’r hyn a ddysgwyd yn yr hyn yr oeddynt yn ei gyflawni wrth weithio â’r plant a’r bobl ifanc yn eu gofal.