Categorïau

Grant Arbennig Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 2015/16

Grant Arbennig Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 2015/16 Image
Er mwyn cefnogi cynnal Nodau Byd-eang y CU a Gwers Fwya’r Byd, mae Dysgu Awyr Agored Cymru yn cynnig Grant Arbennig gwerth £300 i bob grŵp rhwydwaith cymwys i gynnal prosiectau bach neu ddigwyddiadau sy’n cysylltu dysgu awyr agored â thema addysg byd-eang.

Ar 25 Medi 2015 bydd y Cenhedloedd Unedig yn cyhoeddi Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, set o nodau ar gyfer y byd sy’n amcanu i wneud ein planed yn deg, yn iach ac yn gynaliadwy erbyn 2030. Mae Llywodraeth Cymru wedi addo cymorth ac mae sefydliadau addysg ym mhob rhan o’r byd yn ymuno i gynnal Gwers Fwya’r Byd. 

Mae hwn yn gyfle ardderchog i feithrin dinasyddiaeth fyd-eang mewn ysgolion, i gynorthwyo addysg myfyrwyr mewn amrediad o bynciau megis gwyddoniaeth, daearyddiaeth, dinasyddiaeth a thechnoleg a datblygu syniadau mawr gan gynnwys hawliau dynol, tlodi a materion amgylcheddol.

Mae Tîm Addysg Cyfoeth Naturiol Cymru yn cymryd rhan drwy gynnig sesiynau cysylltiedig drwy gydol yr wythnos ym mhob rhan o Gymru, felly cysylltwch â’ch swyddog addysg lleol neu e-bostiwch ni yn education@naturalresourceswales.gov.uk 

Gall grwpiau rhwydwaith ymgeisio drwy ddefnyddio’r ffurflen grant arbennig sydd ar gael ar y wefan hon. Bydd y grant arbennig ar gael o 1 Medi 2015 hyd at 31 Awst 2016. 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Wers Fwya’r Byd ewch i www.tes.co.uk/worldslargestlesson