Rhwydwaith Darparwyr Hyfforddiant

Argymhellir y dylech ddefnyddio aelodau o'r Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored i ddarparu eich hyfforddiant.

Mae gan yr hyfforddwyr canlynol fanylion am gyrsiau dysgu yn yr awyr agored sydd ar gael yng Nghymru.

Ewch i wefan yr hyfforddwr i gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau, lleoliadau a chostau.


Hyfforddwyr Annibynnol:
Hyfforddiant Cynaliadwy Cambium - http://www.cambiumsustainable.co.uk/

Ysgol Goedwig Abertawe Castell-nedd Port Talbot - http://www.forestschoolsnpt.org.uk/

Ymddiriedolaeth Plas Derw - http://www.plasderwforestschool.co.uk/

Colegau a Phrifysgolion:
Prifysgol Metropolitan Caerdydd -hyfforddiant achrededig ar gael i fyfyrwyr ac ymarferwyr allanol - http://www.cardiffmet.ac.uk/education/enterprise/olc/Pages/default.aspx 

Prifysgol De Cymru - dim ond myfyrwyr cofrestredig y brifysgol ar hyn o bryd

Coleg y Cymoedd - dim ond myfyrwyr cofrestredig y coleg ar hyn o bryd    

Nodwch fod darparwyr eraill yn darparu cyrsiau ac unedau achrededig ac anachrededig nad ydynt yn aelod o Rwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored, ac nad ydym felly’n gallu tystio i ansawdd y dysgu, y cyflwyno a’r gefnogaeth.