Pecyn Adnoddau Cymryd Rhan

Created by Dyfi FEI 2 | Published 03.30.12

Bu aelodau o Grŵp Clwstwr Menter Addysg Coedwig Dyfi yn creu’r pecyn adnoddau hwn fel ffordd o rannu’u harbenigedd a’u gwybodaeth am goetiroedd er mwyn rhoi grym i athrawon Cyfnod Allweddol 2 a 3 i ddefnyddio coetiroedd lleol fel adnodd dysgu. Cyflwynwyd y gweithgareddau i ddosbarth Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Padarn Sant yng Ngheredigion ac i ddosbarth Blwyddyn 7 yn Ysgol Uwchradd Tywyn yng Ngwynedd. Derbyniodd y grŵp adborth oddi wrth y disgyblion a’r athrawon ac addaswyd y gweithgareddau yn ôl yr adborth hwnnw.

Pecyn cael Dolenni Pwnc y Cwricwlwm Cenedlaethol:

  • Darganfod ac archwilio coetir
  • Perfformiad Coetir
  • Bioamrywiaeth trwy goeden unigol
  • Gemau Coetir
  • Hanes Coetiroedd
  • Archwilio nodweddion coed
  • Defnyddio Offer
  • Gwneud Ffelt
  • Adeiladu Lloches
Download PDF
Preview