Pecyn Asesiad Risg

Created by Dyfi FEI 2 | Published 03.30.12

Mae Coetiroedd Dyfi Woodlands wedi creu pecyn Asesiad Risg Gweithgaredd i fynd gyda’r pecyn Adnoddau Cymryd Rhan. Derbyniodd athrawon o ysgolion ar hyd a lled Gogledd Ceredigion hyfforddiant mewn asesiad risg mewn  amgylchedd coetirol yn ystod digwyddiad  hyfforddi Dysgu am y Goedwig Menter Addysg y Goedwig (FEI) Aberystwyth ym mis Mawrth 2012.

Derbyniodd ysgolion Asesiad Risg Safle mewn coetir oedd yn agos at yr ysgol ac fe’u cyflwynwyd i reolwr y coetir hwnnw er mwyn sefydlu  perthynas weithiol newydd rhwng ysgolion a choetiroedd lleol.

Mae gweithgareddau a drefnir mewn  amgylchedd coetirol yn cynnwys elfen o risg. Mae’r asesiad risg a geir yn y pecyn hwn yn  cyfeirio at beryglon y gweithgaredd, y  rheolyddion ddylai gael eu gosod i osgoi’r risg hwnnw a phwy ddylai fod yn ei fonitro.

Printiwch y gweithgaredd a’r asesiad risg  perthnasol cyn cychwyn allan i’r goedwig. Mae lle i chi ychwanegu eich asesiad risg eich hun ar  gyfer unrhyw unigolion oddi mewn i’ch dosbarth sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

Download PDF